Damian Cebula

mic
Damian Cebula

Główny innowator myśli technicznej i informatycznej w radiu. To dzięki niemu mamy transmisje z dyskotek. Niezawodny, niesmiały, niedoceniony…ale nie w Radiu Park. 

Top